Čičić Sandra

Sandra Cicic

Dr. sc. Sandra Čičić završila je osnovnu školu i opću gimnaziju u Slavonskom Brodu, a nakon toga upisala je preddiplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu završila je i diplomski istraživački studij 2011. godine. Paralelno je odslušala i položila predmete u okviru pedagoško – psihološkog obrazovanja nastavnika. Poslijediplomski studij kemije završila je 2020. godine, a svoj je doktorski rad izradila na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje se, osim znanstvenim radom, bavila i radom sa studentima kroz održavanje laboratorijskih vježbi, seminara i konzultacija. Tijekom cijelog studija sudjelovala je na mnogobrojnim projektima popularizacije znanosti od kojih valja istaknuti Otvoreni dan kemije, Čarolije u kemiji i Festival znanosti.

Sudjelovala je posterskim i usmenim priopćenjima na nekoliko međunarodnih kongresa predstavljajući vlastita istraživanja iz područja anorganske strukturne kemije i elektrokemije.

Nakon kratkotrajnog rada u gimnaziji, zaposlila se u farmaceutskoj industriji i tri godine bila zadužena za aktivnosti vezane uz djelatne tvari na novim projektima, a ujedno je vodila projekte ugovornog razvoja. Od 2021. zaposlena je kao suradnica na vođenju razvojnih farmaceutskih projekata.

Uz gore navedeno, organizacijske je i komunikacijske vještine usavršavala kroz planiranje, organizaciju i provođenje različitih međunarodnih sportskih turnira te pisanjem i vođenjem sportskih projekata (Erasmus+ Sport, projekti Ministarstva turizma i sporta). U Akademskom klubu rukometa na pijesku Zagreb obnaša ulogu izvršne direktorice, a za isti klub aktivno igra rukomet na pijesku te organizira odlaske na nacionalne i međunarodne turnire.

Također više od deset godina radi kao tehnička urednica u znanstvenom časopisu Croatica Chemica Acta i koautorica je dvije zbirke zadataka iz kemije.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Opća kemija

         ✔ Organska kemija

         ✔ Analitička kemija