Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice: nastavni plan i program

TRAJANJE PROGRAMA

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice traje 6 mjeseci odnosno 252 sata od čega 136 sati samostalnog učenja putem interaktivnog multimedijskog sustava koji se sastoji od teorijskog dijela i pokaznih vježbi, 76 sati redovite nastave koja se sastoji od teorijskog dijela i pokaznih vježbi i 40 sati praktične nastave u nekoj od ugovorenih ordinacija dentalne medicine.

TRAJANJE PROGRAMA USAVRŠAVANJA

Interaktivno učenje Redovita nastava Praktična nastava Ukupno
136 76 40 252

 

Program usavršavanja izvodi se putem interaktivnog multimedijskog sustava u opsegu od 54 % od ukupnog broja sati. Za takav način rada pripremljen je didaktički izvor znanja za samostalan rad na hrvatskom jeziku. Radi se o sustavu za e-učenje koji se provodi u Velikoj Britaniji na engleskom jeziku i usvojen je kao nacionalni licencirani standard za sve dentalne asistente/ice na području Velike Britanije i kao takav priznat na području cijele Europske unije. Sustav je razvijen putem partnerstva sa engleskim obrazovnim centrom, Smile-on verificiranim partnerom Sveučilišta u Londonu, Britanske komore dentalne medicine (General Dental Council) i Britanskim nacionalnim vijećem ispitivača dentalnih sestara (NEBDN), a hrvatska inačica interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje prilagođena je u nastavnom planu i programu standardima i propisima u Republici Hrvatskoj.
Program sačinjava ukupno 14 cjelina od kojih je 12 cjelina pripremljeno u interaktivnom multimedijskom sustavu (vidi demo video) u kombinaciji s redovitom nastavom, a zadnje dvije cjeline su redovita i praktična nastava.

1. Rad s dentalnim timom i svakodnevni rad u ordinaciji
2. Zdravlje i sigurnost, vođenje kartoteke i CEZIH
3. Sprečavanje infekcije
4. Radiologija
5. Hitna stanja
6. Anatomske strukture i sustavi
7. Oralne bolesti i patologija
8. Farmakologija i promoviranje oralnog zdravlja
9. Restaurativno i endodontsko liječenje i parodontna terapija
10. Protetski postupci
11. Ekstrakcije i mala oralna kirurgija
12. Ortodontski postupci
13. Praktična nastava u ordinaciji dentalne medicine
14. Poslovni engleski jezik

 

PODRŠKA TIJEKOM USAVRŠAVANJA

Tijekom pohađanja programa usavršavanja, a posebno za vrijeme učenja putem interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje polaznicima je omogućeno komuniciranje s nastavnicima putem jednostavnog sustava za učenje na daljinu, webinara, e-maila, skype-a i sličnih programa za komuniciranje putem interneta.

PRAKTIČNA NASTAVA
Praktični dio programa održavati će se u dentalnim ordinacijama (privatnoj ili grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama ili trgovačkim društvima), koje:
– udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
– čiji nositelji dentalnog tima (mentori) imaju najmanje pet (5) godina radnog iskustva u polivalentnoj dentalnoj medicini.

Mentor iz prethodnog stavka ovog članka može imati maksimalno 3 polaznika.

Ukoliko je udovoljeno ovim uvjetima, polaznik može obavljati praktični dio programa i u dentalnoj ordinaciji u kojoj je zaposlen.