Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice: cijena

Školarina iznosi 13.000,00 kn s mogućnošću plaćanja do 6 rata. U cijenu je uključeno:

1. 212 sati nastave

2. Uvjerenje o usavršavanju za poslove dentalnog/e asistenta/ice s mogućnošću upisa u radnu knjižicu nakon uspješno položenog završnog ispita

3. Međunarodni certifikat za primjenu KPR-AVD postupaka oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja i upotrebu automatskog defibrilatora (certifikat obavezan u EU zemljama).

Polaznici mogu odabrati žele li u sklopu usavršavanja za dentalne asistente proći i postupak certificiranja od strane britanskog nacionalnog vijeća ispitivača dentalnih sestara (NEBDN) radi dodatnog certifikata. Stjecanje dodatnog certifikata britanskog vijeća za ispitivanje dentalnih sestara olakšava priznavanje zvanja u Europi i povećava konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu rada. Polaganje engleske licence dogovara se zasebno uz nadoplatu.

Za polaznike koji ne mogu samostalno osigurati provedbu praktičnog dijela nastave u nekoj od ordinacija dentalne medicine, Učilište Ambitio će osigurati obavljanje praktičnog dijela u jednoj od ugovorenih ordinacija dentalne medicine. Ukoliko Učilište Ambitio osigurava mentorstvo i praktični dio nastave, polaznik plaća dodatnih 2.000,00 kn. Dodatno plaćanje za osiguravanje praktične nastave od strane Učilišta Ambitio se odnosi samo na program usavršavanja za poslove dentalnog asistenta.

Praktična nastava

Praktični dio programa održavati će se u dentalnim ordinacijama (privatnoj ili grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama ili trgovačkim društvima), koje:

– udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,

– čiji nositelji dentalnog tima (mentori) imaju najmanje pet (5) godina radnog iskustva u polivalentnoj dentalnoj medicini.

Mentor iz prethodnog stavka ovog članka može imati maksimalno 3 polaznika.

Ukoliko je udovoljeno ovim uvjetima, polaznik može obavljati praktični dio programa i u dentalnoj ordinaciji u kojoj je zaposlen.

Primjer naloga za plaćanje školarine (pod iznos unosite iznos rate koju uplaćujete – prva rata iznosi 2.250,00kn dok ostale rate iznose 2.150,00kn ili cjelokupni iznos 13.000,00kn)