Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice: cijena

Školarina iznosi 13.000,00 kn s mogućnošću plaćanja do 6 rata. U cijenu je uključeno:

1. 212 sati nastave

2. Uvjerenje o usavršavanju za poslove dentalnog/e asistenta/ice s mogućnošću upisa u radnu knjižicu nakon uspješno položenog završnog ispita

3. Međunarodni certifikat za primjenu KPR-AVD postupaka oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja i upotrebu automatskog defibrilatora (certifikat obavezan u EU zemljama).

Za polaznike koji ne mogu samostalno osigurati provedbu praktičnog dijela nastave u nekoj od ordinacija dentalne medicine, Učilište Ambitio će osigurati obavljanje praktičnog dijela u jednoj od ugovorenih ordinacija dentalne medicine.

Praktična nastava

Praktični dio programa održavati će se u dentalnim ordinacijama (privatnoj ili grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama ili trgovačkim društvima), koje:

– udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,

– čiji nositelji dentalnog tima (mentori) imaju najmanje pet (5) godina radnog iskustva u polivalentnoj dentalnoj medicini.

Mentor iz prethodnog stavka ovog članka može imati maksimalno 3 polaznika.

Ukoliko je udovoljeno ovim uvjetima, polaznik može obavljati praktični dio programa i u dentalnoj ordinaciji u kojoj je zaposlen.

Primjer naloga za plaćanje školarine (pod iznos unosite iznos rate koju uplaćujete – prva rata iznosi 2.250,00kn dok ostale rate iznose 2.150,00kn ili cjelokupni iznos 13.000,00kn)

Privredna banka Zagreb kao poslovni partner Učilišta omogućava budućim polaznicima mogućnost ugovaranja kredita u svrhu plaćanja školarine i troškova obrazovanja, uz povoljnu fiksnu kamatnu stopu (3,36 % u EURO ili 4,14 % u kn), s počekom do 12 mjeseci te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i prijevremene djelomične ili definitivne otplate kredita. Poslovnice specijalizirane za ovu vrstu kredita su isključivo zagrebačke poslovnice Cvjetni Trg i Kod Cibone. Kako bi svi naši budući polaznici obrazovanja mogli ostvariti pravo na povoljnije uvjete kreditiranja, potrebno je u navedenim poslovnicama naglasiti kako će se školovati u Učilištu Ambitio.

Sve detalje možete saznati pozivom na broj 01 4677 802 ili putem e-pošte info@uciliste-ambitio.hr .