Usavršavanje za voditelja/icu zdravstvenog turizma: uvjeti upisa

U program usavršavanja za voditelja/icu u zdravstvenome turizmu može se upisati osoba koja je završila višu/visoku školu bilo kojeg usmjerenja s jednom godinom radnog iskustva u poslovnoj organizaciji koja se bavi posredovanjem između korisnika i pružatelja usluge u zdravstvenom turizmu odnosno u zdravstvenom ili turističkom području uz korištenje jednog stranog jezika u govoru i pismu te je informatički opismenjena.