Usavršavanje za voditelja zdravstvenog turizma: o projektu

KAKO JE DOŠLO DO POKRETANJA PROJEKTA

Učilište Ambitio je uspješnom prijavom na natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II sredstvima iz Europskog socijalnog fonda izradilo i pokrenulo novi i jedinstveni program usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu.

Osnovne informacija o projektu

Naziv projekta: Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Cilj projekta:

Cilj projekta razviti je Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma. Potreba za voditeljima zdravstvenog turizma nastaje iz geografskog položaja i neiscrpnog velikog potencijala Republike Hrvatske. Projektom će se uspostaviti trajna mreža poslodavaca s ciljem razmjene dobre prakse i stalnog poboljšavanja i prilagođavanja obrazovnog programa potrebama tržišta rada, u svrhu brže i kvalitetnije zapošljivosti i doprinosu razvoja zdravstvenog turizma u RH.

Kroz projekt će se razviti standard zanimanja, standard kvalifikacija i novi obrazovni program temeljen na ishodima učenja, u kombiniranom načinu izvođenja nastave, gdje će se jedan dio izvoditi putem redovne nastave, dok će se više od 50% teorijskih sadržaja programa provoditi putem interaktivnog multimedijskog sustava za učenje na daljinu (e-učenje).

Projektom će se omogućiti stjecanje novih znanja i vještina kojima će ciljna skupina – polaznici doprinijeti tržištu rada unoseći značajnu novu dodanu vrijednost u području zdravstvenog turizma koji u budućnosti neće moći pratiti očekivani razvoj bez obrazovanih novih kadrova. Ciljna skupina – nastavnici dugoročno će omogućiti prijenos i stjecanja znanja i vještina novim grupama polaznika programa usavršavanja. Projekt će nastavnicima omogućiti korištenje inovativnih načina poučavanja čime će se, dokazano na dosadašnjem iskustvo prijavitelja, doprinijeti obrazovanju većeg broja odraslih polaznika iz svih krajeva Republike Hrvatske.

Kratak opis aktivnosti:

U okviru projekta, provesti će se sljedeće aktivnosti:

  • Izrada standarda zanimanja „Voditelj zdravstvenog turizma“
  • Izrada standarda kvalifikacija
  • Razvoj obrazovnog programa usavršavanja
  • Izrada nastavnih sadržaja i razvoj sustava za e-učenje
  • Izvođenje pilot programa usavršavanja za 20 polaznika iz ciljne skupine nezaposlenih osoba
  • Razvoj sustava osiguranja kvalitete

Ukupna vrijednost projekta: 708.285,00 kn

EU udio u financiranju projekta: 672.870,75 kn

Sredstva prijavitelja: 35.414,25 kn

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci, od prosinca 2015. do prosinca 2016.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Antonija Stranjik

Funkcija: Voditelj projekta

Broj telefona: +385 1 4677 802

Broj telefaksa: +385 1 4677 801

Email: info@uciliste-ambito.hr