Upisi

logo

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

 1. Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

Uvjeti za upis:

Završena minimalno četverogodišnja srednja škola iz sektora zdravstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj ili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

2. Program usavršavanja za voditelja u zdravstvenome turizmu

Uvjeti za upis:

Završena viša/visoka škola bilo kojeg usmjerenja s jednom godinom radnog iskustva u poslovnoj organizaciji koja se bavi posredovanjem između korisnika i pružatelja usluge u zdravstvenom turizmu odnosno u zdravstvenom ili turističkom području uz korištenje jednog stranog jezika u govoru i pismu.

3. Program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba s navršenih petnaest godina života i završenom osnovnom školom.

U program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu.

 Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

  1. popunjeni obrazac za prijavu dostupan na web stranicama Učilišta Ambitio,
  2. presliku završne svjedodžbe srednje škole (za program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalfikacije potrebno je dostaviti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole, a za program usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu diplomu visoke/više škole),
  3. presliku rodnog lista,
  4. presliku domovnice,
  5. presliku osobne iskaznice.
  6. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalnoga/e asistenta/ice (samo za program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalfikacije)

Prijave za upis zaprimaju se od 31. svibnja do 30. rujna 2017. godine odnosno do popunjenja slobodnih mjesta.

Dokumente za prijavu potreb­no je slati putem e-maila, faxa, poštom ili osobno. Kandidati koji zadovolje uvjete za upis bit će obaviješteni i pozvani na upis putem e-maila i telefonom. O točnim terminima upisa pogledajte pod izornikom Upisi za svaki pojedini program obrazovanja. Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

Početak predavanja planiran je u listopadu 2017. godine.

UČILIŠTE AMBITIO, Kuniščak 1a, Zagreb,
tel: 01 4677 802, fax: 01 4677 801, info@uciliste-ambitio.hr