Radionice – Galerija slika

Slike s druge interaktivne stručno-edukativne radionice održane 3. veljače 2018.

 

Slike s prve interaktivne stručno-edukativne radionice održane 2. prosinca 2017.