Dentalni asistent: program radionice

Sažetak radionice na Dentex-u:

Osiguravanje uvjeta antiseptičkog rada u ordinaciji dentalne medicine, kroz različite aspekte, direktno utječe na uspjeh terapijskih zahvata i sprječavanje komplikacija. Imperativ je u svim postupcima koji se provode isključivanje bilo kakve mogućnosti stvaranja i perzistiranja potencijalnog izvora patogena i nekog oblika križne infekcije. Postupci koji se pri tome provode odnose se na pripremu površina, instrumenata, uređaja i opreme, pacijenta i članova dentalnog tima. Pravilno, sustavno i kontinuirano treniranje protokola higijenskog i kirurškog pranja ruku, tehnike dezinfekcije površina, pripreme pacijenta i osoblja za operativni zahvat, kao i odlaganje te priprema instrumenata za zahvat, omogućavaju uvjete antisepse. Odlaganje odpada prema vrsti, kritičnosti i važećim smjernicama ISO standarda jednako je važan segment osiguravanja uvjeta antiseptičkog rada unutar ordinacije dentalne medicine.