Dentalni asistent

Učilište Ambitio uz svoje formalne programe obrazovanja provodi i razne radionice. Dodatnom ponudom želimo svojim, ali i svim ostalim zainteresiranim polaznicima omogućiti kontinuirani osobni razvoj s ciljem razvoja profesionalnih, ali i društvenih kompetencija.

Vaša želja za učenjem i novim spoznajama bila je naš motiv da se upustimo u zahtjevan projekt organizacije i prezentiranja tema, za koje smo procijenili da bi Vas mogle zanimati i naći konkretnu primjenu u Vašim radnim okruženjima. Zajedničko druženje, razmjena iskustava i znanja omogućit će nam da zajednički utječemo na razvoj kvalitete struke i osobno zadovoljstvo.

Radionica – dentalni asistent – 3/2018. – „Protokoli osiguravanja uvjeta antiseptičkog rada u ordinaciji dentalne medicine ORDINACIJA UŽIVO

Mjesto održavanja radionice:  DENTEX, Zagrebački velesajam

Vrijeme održavanja radionice: 17. svibnja 2018. (četvrtak) od 15.30 do 17.30 sati

Cilj održavanja radionice/vježbi:

  • kontinurano stručno usavršavanje
  • informiranje i educiranje o osnovnim principima križne infekcije i njezinom sprečavanju u uvjetima ordinacije dentalne medicine
  • prezentiranje pravilnih tehnika higijenskog, kirurškog pranja ruku, navlačenja sterilnih rukavica i sterilne zaštitne odjeće
  • demonstriranje dezinfekcije sluznice i kože pacijenta za oralnokirurški zahvat
  • priprema stomatološke jedinice i površina za operativni zahvat u usnoj šupljini
  • educiranje o označavanju i pravilnom zbrinjavanju odpada u ordinaciji dentalne medicine.

Za ovu radionicu nije potrebno ispuniti Obrazac za prijavu.

 

Predavači

Dijana Didak, bacc. med. techn. – nastavnica u Učilištu Ambitio i Zdravstvenom učilištu Zagreb s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u dentalnoj medicini.

Rođena je 22. 8. 1966. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

U periodu od 1993. do 1995. godine radi u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995. do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb radi u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje na poziv Zdravstvenog učilišta odlazi na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ ica.

Godine 2016. na KBF- u u Zagrebu završava pedagoško obrazovanje i stječe naziv strukovnog nastavnika.

U Učilištu Ambitio predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas.

 

Ivanka Firić, mag. med. techn. – nastavnica u Učilištu Ambitio s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u dentalnoj medicini. Radi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb.

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovno školsko i srednje stručno obrazovanje u Zdravstvenom obrazovnom centru za zvanje medicinske sestre općeg smjera.

Prvo radno iskustvo stječe u bolničkom sustavu zdravstva, i to u Institutu za medicinska istraživanja te u Bolnici za TBC i plućne bolesti u Zagrebu. U tom periodu stječe znanja i iskustva u radu s pacijentima na odjelu toksikologije i profesionalnih oštećenja te u jedinici intenzivne skrbi.

Godine 1988. započinje raditi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, na svim područjima i specijalistikama polikliničke stomatološke zaštite, gdje radi i danas. Znanja i vještine koje stječe su asistiranje u dijagnostičko-terapijskim postupcima u dentalnoj medicini, osobito u području dentalne protetike i oralne kirurgije na mjestu medicinske sestre – instrumentarke u kirurškim salama oralne kirurgije. Trenutačno radi na radnom mjestu odjelne sestre ortodoncije gdje sudjeluje i asistira u dijagnostičko-terapijskim postupcima iz tog područja te organizira i koordinira rad medicinskih sestara na odjelu ortodoncije. U međuvremenu 2013. godine završava prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb i stječe titulu prvostupnice sestrinstva. Nakon toga završava i diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2015. godine stječe titulu magistre sestrinstva gdje usvaja znanja iz područja medicine, edukacije te znanja i iskustva iz područja znanstvenih istraživanja za što dobiva i dekanovu nagradu za izvrsnu uspješnost.

Sudjeluje u projektima koji uključuju napredak i edukaciju medicinskih sestara u dentalnoj medicini, kako na nivou ustanove u kojoj radi, tako i šire. Aktivno je i pasivno uključena na stručnim predavanjima u ustanovi, na kongresima i tečajevima vezanim uz rad u dentalnoj medicini.

Godine 2015. započinje predavati u Učilištu Ambitio u teorijskom i praktičnom dijelu nastave. Znanja i vještine iz područja zdravstvene njege u dentalnoj medicini, dentalnog asistiranja, dentalne opreme i materijala, kvalitete rada, administracije i organizacije rada prenosi polaznicima Učilišta na temelju usvojenog obrazovanja i dugogodišnjeg rada te iskustva u dentalnoj medicini.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Kvaliteta u dentalnoj medicini, Organizacija rada, Dentalno asistiranje i Administracija u dentalnoj medicini.

 

Jadranka Petrinec, mag. med. techn. – rođena je u Zagrebu 1965. godine. Završila je srednju Medicinsku školu u Zagrebu (smjer primaljstvo) i preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu s temom Specifičnost doživljaja boli i zadaci medicinske sestre u ordinaciji dentalne medicine. Zaposlena je na radnom mjestu medicinske sestre u Stomatološkoj poliklinici Zagreb od 1987.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Zdravstvena njega i Dentalno asistiranje.