Radionice: cjenik

Radionica – dentalni asistent – 2/2018

Cijena: 700,00 kn

Povlaštena cijena: 500,00 kn*

*pravo na povlaštenu cijenu ostvaruju bivši i sadašnji polaznici Učilišta Ambitio

Uplate za radionicu vrše se putem žiro računa (IBAN): HR3523400091110511083, opis plaćanja “Radionica 2/2018 – dentalni asistent”