Radionice

Učilište Ambitio uz svoje formalne programe obrazovanja provodi i razne radionice. Dodatnom ponudom želimo svojim, ali i svim ostalim zainteresiranim polaznicima omogućiti kontinuirani osobni razvoj s ciljem razvoja profesionalnih, ali i društvenih kompetencija.

Vaša želja za učenjem i novim spoznajama bila je naš motiv da se upustimo u zahtjevan projekt organizacije i prezentiranja tema, za koje smo procijenili da bi Vas mogle zanimati i naći konkretnu primjenu u Vašim radnim okruženjima. Zajedničko druženje, razmjena iskustava i znanja omogućit će nam da zajednički utječemo na razvoj kvalitete struke i osobno zadovoljstvo.

Radionica – dentalni asistent – 2/2018. – “Hitna stanja, tehnike venepunkcije i protokol PRF metode, dentalno asistiranje u ortodonciji od prvog pregleda do izrade ortodontske naprave”

Mjesto održavanja radionice:  Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb

Vrijeme održavanja radionice: 3. ožujka 2018. od 9 do 17 sati

Cilj održavanja radionice:

 • omogućiti polaznicima koji su prošli edukaciju i ostvarili stručnu kvalifikaciju u Učilištu Ambitio kontinuiranu edukaciju i usavršavanje stečenih znanja i vještina
 • omogućiti svim zainteresiranim pojedincima koji sudjeluju u procesu rada da ponove i prošire svoja strukovna znanja, razmjene iskustva i usavrše postojeće vještine
 • ponoviti znanja o znakovima i simptomima poremećaja koji zahtjevaju hitnu intervenciju
 • demonstrirati protokol naprednog održavanja života u uvjetima ordinacije dentalne medicine
 • objasniti protokol PRF metode, njezin značaj i područja terapijske primjene
 • demonstrirati venepunkciju i centrifugiranje krvi prema PRF protokolu
 • opisati i demonstrirati dentalno asistiranje u ortodonciji od dijagnostike, prvog pregleda, uzimanja otisaka za studijske otiske, fotografiranja do svih sljedećih faza u izradi ortodontske naprave.

Prijave za radionicu primaju se putem Obrasca za prijavu koji je dostupan na ovoj stranici.

 

Predavači

Maja Barošević, bacc. med. techn. – glavna sestra Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju. Rođena je 1970. godine u Vukovaru, a srednju medicinsku školu završila je 1989. U Osijeku iste godine započinje rad u Klinici za infektološke bolesti „Fran Mihaljević“ i specijalizira se za njegu imunokompromitiranih bolesnika, gdje radi do 1995., kada započinje rad na Klinici za stomatologiju, Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. radi kao glavna sestra Kliničkog Zavoda za oralnu kirurgiju, Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Održala je brojna predavanja u sklopu tečajeva trajne edukacije dentalnih asistenata te sudjelovala u više radnih tečajeva trajne edukacije doktora dentalne medicine.

 

 

Dijana Didak, bacc. med. techn. – nastavnica u Učilištu Ambitio i Zdravstvenom učilištu Zagreb s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u dentalnoj medicini.

Rođena je 22. 8. 1966. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

U periodu od 1993. do 1995. godine radi u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995. do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb radi u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje na poziv Zdravstvenog učilišta odlazi na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ ica.

Godine 2016. na KBF- u u Zagrebu završava pedagoško obrazovanje i stječe naziv strukovnog nastavnika.

U Učilištu Ambitio predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas.

 

Ivanka Firić, mag. med. techn. – nastavnica u Učilištu Ambitio s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u dentalnoj medicini. Radi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb.

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovno školsko i srednje stručno obrazovanje u Zdravstvenom obrazovnom centru za zvanje medicinske sestre općeg smjera.

Prvo radno iskustvo stječe u bolničkom sustavu zdravstva, i to u Institutu za medicinska istraživanja te u Bolnici za TBC i plućne bolesti u Zagrebu. U tom periodu stječe znanja i iskustva u radu s pacijentima na odjelu toksikologije i profesionalnih oštećenja te u jedinici intenzivne skrbi.

Godine 1988. započinje raditi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, na svim područjima i specijalistikama polikliničke stomatološke zaštite, gdje radi i danas. Znanja i vještine koje stječe su asistiranje u dijagnostičko-terapijskim postupcima u dentalnoj medicini, osobito u području dentalne protetike i oralne kirurgije na mjestu medicinske sestre – instrumentarke u kirurškim salama oralne kirurgije. Trenutačno radi na radnom mjestu odjelne sestre ortodoncije gdje sudjeluje i asistira u dijagnostičko-terapijskim postupcima iz tog područja te organizira i koordinira rad medicinskih sestara na odjelu ortodoncije. U međuvremenu 2013. godine završava prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb i stječe titulu prvostupnice sestrinstva. Nakon toga završava i diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2015. godine stječe titulu magistre sestrinstva gdje usvaja znanja iz područja medicine, edukacije te znanja i iskustva iz područja znanstvenih istraživanja za što dobiva i dekanovu nagradu za izvrsnu uspješnost.

Sudjeluje u projektima koji uključuju napredak i edukaciju medicinskih sestara u dentalnoj medicini, kako na nivou ustanove u kojoj radi, tako i šire. Aktivno je i pasivno uključena na stručnim predavanjima u ustanovi, na kongresima i tečajevima vezanim uz rad u dentalnoj medicini.

Godine 2015. započinje predavati u Učilištu Ambitio u teorijskom i praktičnom dijelu nastave. Znanja i vještine iz područja zdravstvene njege u dentalnoj medicini, dentalnog asistiranja, dentalne opreme i materijala, kvalitete rada, administracije i organizacije rada prenosi polaznicima Učilišta na temelju usvojenog obrazovanja i dugogodišnjeg rada te iskustva u dentalnoj medicini.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Kvaliteta u dentalnoj medicini, Organizacija rada, Dentalno asistiranje i Administracija u dentalnoj medicini.

 

Dr. sc. Marija Magdalenić-Meštrović, dr. med. dent., spec. ortodoncije – rođena je u Zagrebu, gdje nakon završene osnovne škole i I. gimnazije upisuje studij na Stomatološkom fakultetu. Godine 1980. dobiva Rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad pod naslovom “Zastupljenost ortodontskih anomalija u petogodišnjoj kazuistici Stomatološkog fakulteta u Zagrebu”. Redovni studij na Stomatološkom fakultetu završava 9. srpnja 1980. godine. Stručni ispit polaže 1981. godine.

U školskoj godini 1980./81. upisuje poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu. Magistarsku radnju iz područja oralne patologije pod nazivom “Promjene oralne sluznice i neki subjektivni simptomi kod radnika zaposlenih u metalskoj industriji” obranila je 1984. godine.

Disertaciju pod naslovom “Epidemiološka studija orofacijalnih rascjepa u Hrvatskoj u razdoblju od 1988. do 1998. godine” obranila je 2002. godine.

Specijalizaciju iz ortodoncije završava 2000. godine.

Osim pripravničkog staža u Domu zdravlja željezničara, radila je u Domu zdravlja Velenje (Republika Slovenija), u Domu zdravlja Novi Zagreb i u Stomatološkoj poliklinici Zagreb od 5. 5. 1989. godine. Voditeljica je Odjela ortodoncije.

Od 2005. godine radi na Programu Grada Zagreba “Stomatološka zdravstvena zaštita djece s teškoćama u razvoju”.

Od 1994. godine djeluje i kao stalni sudski vještak za stomatologiju.

Praktično stručno usavršavanje – Hopital d’Enfants Armand-Trousseau; Hopital Necker Enfants Malades, Paris, France, (2005)

Traben – Trarbach, Germany (2010.)

Aktivni sudionik više kongresa u Europi i Hrvatskoj.

Vanjski suradnik – gost predavač na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Zagreb, Zavod za logopediju od 2008. godine

Predavač na tečajevima trajne izobrazbe HSK i Stomatološkog fakulteta Zagreb u 2005., 2006., 2007. i 2008. godini.

Sudionik velikog broja kongresa i tečajeva u zemlji i inozemstvu.

Članstvo: član Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, Hrvatskog ortodontskog društva, Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Studijskog kluba Alexander discipline – ADSC Croatia, Hrvatske udruge roditelja djece s rascjepom usne i/ili nepca – OSMIJEH, “The Smile Train” organizacije.

Autor nekoliko članaka u stranim i domaćim časopisima.

 

Goran Stokić –  rođen je 1962. godine u Požarevcu. Od svoje 18. godine živi i radi u Zagrebu. Nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 1984. radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje provodi temeljnu edukaciju novih zaposlenika u NZHMGZ: liječnika, medicinskih sestara – tehničara, vozača; edukaciju predavača predmeta “Hitni medicinski postupci” u srednjim medicinskim školama na području RH.

Od 2003. godine postaje instruktor Europskog vijeća za postupke oživljavanja za ALS, ILS, BLS/AED. Od 2004. do 2010. godine  redoviti je predavač i voditelj vježbi imobilizacije i oživljavanja na EMSA (European Medical Students Association – Zagreb Summer School Emergency Medicine) u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije pri Hrvatskom liječničkom zboru i EMSA. Redoviti je sudac na međunarodnom natjecanju “CroRescue” u organizaciji ZV-a u sklopu sajma „Medicina i tehnika“.

Ima veliko iskustvo u organizaciji većih skupova:

 • organizator Hrvatsko-slovenskog simpozija “Otrovanja 2004”, Topusko, 2004. godine
 • član organizacijskog i stručnog odbora 1. – 9. Hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
 • organizator, predavač i voditelj vježbi na tečaju „Trauma i oživljavanje“ za zdravstvene djelatnike Ministarstva obrane RH, Split, 2007
 • član uredništva i autor nekih tekstova u monografiji „100 godina hitne medicinske službe u Zagrebu 1909. – 2009.“

Sudjeluje u radu povjerenstava pri Hrvatskoj komori medicinskih sestara: Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu; član Stručnog vijeća Komore; provoditelj stručnog nadzora u radu medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim hitnim medicinskim pomoćima RH.

 1. god. prema pravilniku o specijalizacijama NN 28/2011 Odlukom ministra zdravlja stječe zvanje „specijalista u području hitne medicine“.
 2. god. postaje „Nacionalni instruktor“ za provođenje treninga za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Hitna stanja.