Održano je treće predavanje novoj III. generaciji polaznika programa usavršavanja za poslove dentalnog asistenta u 2014. godini. Time su polaznici III. generacije došli na pola nastavnog procesa u sklopu usavršavanja za dentalnog asistenta. U nastavku pogledajete galeriju slika s praktičnih vježbi osnovnih postupaka oživljavanja uz upotrebu automatskog defibrilatora gdje je većina polaznika uspješno stekla međunarodni certifikat kao i slike s vježbi u aplikaciji za vođenje dentalne ordinacije s težištem na vođenje kartoteke.

KPR-AVD

KPR-AVD

KPR-AVD

Automatski defibrilator

Vježbe na aplikacija za vođenje kartoteke