HKDM

Hrvatska komora dentalne medicine dala je podršku programu  usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice.