Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice: uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice može se upisati osoba koja ima: završenu četverogodišnju srednju školu zdravstvenog usmjerenja u Hrvatskoj ili jednakovrijedno srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu odnosno jednu od slijedećih zdravstvenih škola:

  • medicinsku školu,
  • školu za dentalnog/u tehničara/ku,
  • školu za zdravstveno-laboratorijskog/u tehničara/ku,
  • školu za sanitarnog/u tehničara/ku,
  • školu za farmaceutskog/u tehničara/ku,
  • škola za fizioterapeutskog/u tehničara/ku,
  • školu za primalje.

Specifični uvjeti:

Pristup osobnom računalu, poznavanje osnova korištenja računala te pristup internetu jer se veći dio programa usavršavanja temelji na interaktivnom programu za e-učenje.