Prekvalifikacija za zanimanje dentalni asistent: upisi

logo

raspisuje

NATJEČAJ

za upis polaznika u program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

 

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba s navršenih petnaest godina života i završenom osnovnom školom.

U program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu.

 Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

  1. popunjeni obrazac za prijavu dostupan na web stranicama Učilišta Ambitio,
  2. preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnu svjedodžbu,
  3. presliku rodnog lista,
  4. presliku domovnice,
  5. presliku osobne iskaznice.
  6. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalnoga/e asistenta/ice

Prijave za upis zaprimaju se od 31. svibnja do 30. rujna 2017. godine. Upisi će trajati od 2. do 13. listopada, a početak nastave je 13. listopada 2017.god.

Dokumente za prijavu potreb­no je slati putem e-maila, faxa, poštom ili osobno. Kandidati koji zadovolje uvjete za upis bit će obaviješteni i pozvani na upis putem e-maila i telefonom. Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

UČILIŠTE AMBITIO, Kuniščak 1a, Zagreb,
tel: 01 4677 802, fax: 01 4677 801, info@uciliste-ambitio.hr